سی دان

فضایی برای دیدن نادیدنی ها

درباره سی دانتهیه بلیت ایوند

درباره سی دان

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)

تحلیل فیلم با حضور تسهیلگر

تحلیل افراد از یک فیلم واحد دنیایی رنگارنگ است. هرکسی برداشت منحصر به فرد خودش را دارد و می تواند توجه دیگران را به نکته نادیده ای جلب کند. در جلسات سی دان، حضور یک تسهیلگر کمک می کند تا ضمن هم افزایی و دانایی که از طریق دیدگاه های متفاوت حاصل می شود، روی مفاهیم مشخص و آموزنده فیلم تمرکز کنیم.

نشر دانش و سواد رسانه ای

رسانه ها و محتوایی که ارائه می کنند امروزه نقش غیرقابل انکاری در زندگی ما دارند. افزایش سواد رسانه ای نیز یکی از اهداف سینما دانایی است. هدف اصلی از آموزش سواد رسانه ای این است که بتوانیم مفاهیمی را که از این طریق به دست می آوریم، درک و تفسیر کنیم، در مورد درستی یا نادرستی اش تحقیق و آن را به خوبی ارزیابی کنیم.

سرگرمی

در دنیای امروز دیگر لازم نیست ساعت ها را به انجام فعالیت هایی خشک و صرفا آموزنده بگذرانیم تا چیزهای جدید یاد بگیریم؛ بلکه به کمک منابع یادگیری جدید، سرگرمی و یادگیری و دانایی جوری با هم تلفیق می شوند که دیگر فرق گذاشتن بین شان غیرممکن است!

آخرین اخبار

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)

رویداد های اخیر

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)

Next Upcoming Event
30 می 2021
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

آخرین تحلیل ها

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)

معرفی فیلم ها

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)

عصر جمعه با خانواده

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)

لورم

لورم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ،...

ادامه مطلب

حامیان سی دان

سینما دانایی؛ توانایی پاسخگویی به نیازهای سه گانه(سرگرمی، آگاهی بخشی و نشر دانش)